Per a que l’any 2017 sigui el de l’Accessibilitat Universal

El COTOC recolza la iniciativa ciutadana Plataforma Meta 2017 que pretén proposar al govern declarar l’any 2017 any de l’Accessibilitat Universal degut a que el 4 de desembre del 2017 és el límit temporal establert per llei per a que tot entorn construït en l’àmbit de l’edificació i els espais públics urbanitzats siguin accessibles per a les persones amb discapacitat.

Al Facebook els podeu trobar per “Meta: 2017, Año de la Accesibilidad Universal”.