Per a un consens clínic del TDAH

El COTOC signa donant suport al manifest que s’ha elaborat per part de professionals dedicats a la clínica de les simptomatologies psíquiques, docents, treballadors socials, institucions, associacions i familiars d’afectats, fent una crítica del Protocolo para el manejo del Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) infanto-juvenil del Sistema Sanitari Català presentat pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya el passat mes de maig i demanant que el Pla Director de Salut Mental retiri el Protocol i elabori una Guia  clínicament consensuada, no tan sols amb la patronal i/o representants dels grans proveïdors privats sinó amb tots els representants dels centres de salut mental infanto-juvenil de Catalunya, i en coordinació amb el Departament d’Ensenyament i el Departament de Benestar Social i Família.

Si vols consultar el manifest i donar suport a aquesta iniciativa fes clic aquí.