PLA DE SALUT 2016-20

El passat 19 de juliol el Govern va aprovar el Pla de Salut 2016-20, instrument de referència per a totes les actuacions públiques en matèria de salut que la Generalitat haurà de seguir per aquests cinc anys.

Des del COTOCjuntament amb les dues universitats catalanes de teràpia ocupacional s’està treballant per tal de potenciar el paper actiu dels terapeutes ocupacionals en aquestes actuacions.

El  25 de juliol les Sres. Silvia Callejas i Marta Gutiérrez, degana i vicedegana del COTOC, van assistir a l’acte de presentació del Pla de Salut, que va ser presidit pel M. Hble. Sr. Carles Puigdemont, president de la Generalitat de Catalunya.