Posicionament de la Junta de Govern del Cotoc

La Junta de Govern s’adhereix a la sol·licitud feta pel “Consejo General de Colegios de Terapia Ocupacional” al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en referència a la prescindibilitat de la nostra disciplina en alguns àmbits on intervenim els terapeutes ocupacionals, tot i que sabem que en aquests moments som unes de les disciplines sanitàries que podem aportar en aquest Estat d’Alarma i així ho treballarem conjuntament amb el nostre Departament de Salut.

Enllaç del CGCTO: https://consejoterapiaocupacional.org/comunicado-cgcto-covid-19-19-03/