POSICIONAMENT DEL COTOC ARRAN ELS FETS ESDEVINGUTS L’1 D’OCTUBRE 2017

La junta de govern del COTOC condemna fermament la persecució, repressió i violència provocada el passat 1 d’octubre 2017 per part del govern estatal als ciutadans de Catalunya.
Violència absolutament desproporcionada i en contra dels drets més fonamentals dels ciutadans.
Tot el nostre suport a les institucions i la ciutadania catalana.

—-

La junta de gobierno del COTOC condena firmemente la persecución, represión y violencia provocada el 1 de Octubre 2017 por parte del gobierno del estado a los ciudadanos de Catalunya.
Violencia absolutamente desproporcionada y en contra de los derechos más fundamentales de los ciudadanos.
Todo nuestro soporte a las instituciones y a la ciudadanía catalana.

—-

COTOC’s council, strongly condemns the prosecution, repression and violence from the Spanish government to the citizens of Catalonia. This violence is absolutely out of proportion, and against the fundamental rights of its citizens.
All our support to the people and institutions in Catalonia.