Posicionament del COTOC davant la iniciativa impulsada per famílies vinculades a serveis d’Atenció Precoç de Catalunya

Des del Grup d’Infància i Adolescència del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals celebrem la iniciativa impulsada per un grup de famílies que demana la incorporació de la figura del Terapeuta Ocupacional als Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) com a part de l’equip interdisciplinari.

L’objectiu del terapeuta ocupacional als serveis d’atenció precoç és afavorir l’autonomia de l’infant i la promoció de la seva participació en la vida quotidiana dins del seu entorn. Detectem en quines activitats existeix restricció en la participació i les seves causes, per plantejar una intervenció holística que va més enllà de treballar les habilitats i capacitats de l’infant, si no que també adapta l’entorn i la manera de dur a terme l’activitat.

És el terapeuta ocupacional qui té les competències per portar a terme aquestes tasques, mitjançant activitats terapèutiques significatives per l’habilitació o rehabilitació dels components afectats, la creació d’entorns facilitadors i accessibles, el suport, l’orientació i l’assessorament a les famílies i l’entorn. A més, detectant la necessitat d’adaptacions i/o productes de suport, com també el referent a l’entrenament d’aquests. Treballem per la minimització de les barreres que limiten la participació de l’infant.

Volem una atenció precoç de qualitat on els infants i les seves famílies tinguin dret a rebre valoració i tractament de Teràpia Ocupacional per fomentar l’autonomia i la participació dels nens i nenes en les seves activitats.

Per això, treballem per demanar al Departament de Benestar Social i Família que incorpori la Teràpia Ocupacional als CDIAP com un recurs més per treballar conjuntament amb els altres professionals per la integració real dels infants dins la nostra societat.

 

Grup d’Infància del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya.