Primera Assemblea General Ordinària del 2023 de Col·legis de Terapia Ocupacional en l’àmbit estatal

El passat 4 de febrer, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) va participar en la primera Assemblea General Ordinària del 2023 de Col·legis de Terapia Ocupacional en l’àmbit estatal.

Durant l’assemblea, els representants del COTOC van poder formar part dels debats i discussions sobre temes que afecten la professió  en l’àmbit nacional, europeu i mundial després de la incorporació del CGCTO a la World Federation of Occupational Therapisits (WFOT) i al Council of Occupational Therapists for European Countries (COTEC).

Els col·legis assistents van debatre sobre plans estratègics, comissions de treball i coordinació d’accions amb altres organitzacions. Entre d’altres es va parlar de la planificació de campanyes conjuntes per la promoció de la Terapia Ocupacional en diferents àmbits com l’educació, la sanitat i l’atenció precoç.

L’assistència del COTOC a l’assemblea del Consejo de Colegios de Terapeutas Ocupacionales és un clar reflex del compromís amb la professió i la dedicació. Apostant per treballar de forma conjunta amb els altres col·legis de l’estat per millorar la situació de la nostra professió.

En general, l’assemblea va ser un èxit i va proporcionar l’oportunitat perquè els representants dels col·legis es posessin en contacte per compartir idees i unir esforços per millorar la professió.