Primera Jornada Multidisciplinària de l’Atàxia

L’ACAH (Associació Catalana d’Atàxies Hereditàries), junt amb la col·laboració d’altres entitats organitza la primera Jornada Multidisciplinària de l’Atàxia en proper 20 de febrer a Barcelona. Arrel de la tasca realitzada per la Comissió de Difusió i Competències del COTOC on la teràpia ocupacional serà present amb la terapeuta ocupacional Miriam Palacios participant com a ponent.

Aquí podeu consultar el programa.