Primera Reunió de la Comissió de Premsa del COTOC

Aquest mes de Juliol, s’ha celebrat la IMAG0164primera reunió de la nova Comissió de Premsa del COTOC.

La responsable de la Comissió, la Sra. Estela Medina, va donar la benvinguda als membres que la conformen i durant la reunió es van tractar aspectes com la revisió dels projectes ja iniciats des de l’APTOC i als que ara es donarà continuïtat des del COTOC i dels projectes nous que es volen iniciar des de la comissió.
Actulament, les col·legiades que formen aquesta Comissió són: Sra. Estela Medina, Sra. Laura Grossi, Sra. Marta Iglesias i Sra. Noèlia García.