PROCÉS ELECTORAL ASSEMBLEA CONSTITUENT

PROCÉS ELECTORAL ASSEMBLEA CONSTITUENT 

Tal i com s’ha informat, la propera Assemblea del dia 23 de febrer presenta unes característiques úniques, essent una assemblea diferent de les altres que procediran.

En relació a l’emissió del vot, a la convocatòria de l’assemblea indicarem els passos a seguir per votar a distància

En relació a les candidatures que es vulguin presentar us informem que han de ser juntes d’un mínim de 4 persones que ocupin els càrrecs obligatoris que es detallen als estatuts de l’entitat (degà/na, vicedegà/na, secretari/ària i tresorer/a).Per a presentar la candidatura heu de fer arribar via mail o per correu ordinari aquest document emplenat abans del dia 15 de Febrer. El mateix dia de l’assemblea les juntes que es presentin com a candidates per a ocupar la Junta Directiva del Col·legi tindran un temps d’aproximadament cinc minuts per a fer una presentació del seu programa.

Trobareu informació a la nova pestanya Assemblea Constituent COTOC de la web de l’APTOC o fent click aquí.