Qüestionari sobre la reducció d’hores d’assistència a les residències geriàtriques

En relació a la mobilització que mantenim amb altres Col·legis professionals i entitats que treballen amb gent gran arran de la reducció d’hores d’assistència a les residències geriàtriques, ens hem proposat quantificar l’impacte de la mesura en termes de:
 
a) usuaris i usuàries afectats/des
b) professionals afectats
Som conscients de la dificultat de calcular amb exactitud el nombre de persones perjudicades, però donada la importància de comptar amb aquesta informació per donar força a la nostra reivindicació, pensem que és imprescindible fer un esforç i mirar de reunir suficients dades com per fer una aproximació vàlida. Us demanem que responeu aquest qüestionari online amb la informació de què disposeu, que tractarem amb la màxima confidencialitat. Data límit: 11 de juny.
En cas que no treballeu en aquest sector específic, us agraïrem que feu arribar el missatge als/a les companys/es que penseu que el poden respondre.