Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya

A finals de l’any 2013 es va publicar el Decret de creació del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya (RPSC), que es troba en una fase avançada d’implantació a través de la gestió que duu a terme l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitària (AQUASC). 

Des del COTOC estem treballant en l’acompliment d’aquest registre, però ens manquen algunes dades. Us demanem que empleneu els camps que manquen accedint al vostre perfil professional de la pàgina web del COTOC (hi trobareu les opcions dins de cada apartat) per tal de poder complimentar correctament aquest registre.

Recordeu, és molt important que totes les persones col·legiades actualitzeu les vostres dades!