REUNIÓ AMB EL CONSELLER DE RECERCA I UNIVERSITATS

El 23 d’octubre de 2023, la Degana, Sra. Carme Olivera, i la Vocal de Competències, Sra. Alba Soler, del Col•legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), es van reunir amb el Conseller de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Joaquim Nadal i Farreras.

Van exposar la situació actual de l’oferta del Grau en Teràpia Ocupacional a la Universitat pública de Catalunya i les preocupacions que suposen pel col•lectiu de terapeutes ocupacionals: la necessitat social d’un compromís polític i l’adopció de mesures urgents per impulsar aquesta oferta a les universitats públiques amb finançament públic. Aquesta és una necessitat social per assegurar l’equitat, la igualtat d’oportunitats i l’accés universal a aquesta important professió sanitària.

TeràpiaOcupacional #EducacióSuperior #EquitatEducativa #CompromísPolític #AccésUniversal #Col•laboració #COTOC #ConsellerRecercaUniversitats #ProfessionalsSanitaris #Catalunya #IgualtatOportunitats #SalutPública #UniversitatsPúbliques