Reunió amb el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya

Avui, la degana, la Sra. Carme Olivera, i la vicedegana, la Sra. Eva Domingo, del Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC), s’han reunit amb el Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Hble. Sr. Manel Balcells, i la Sra. Aina Plaza, Directora General de Planificació i Recerca en Salut.

Han pogut expressar la situació actual de la teràpia ocupacional a Catalunya, les preocupacions del col·lectiu de terapeutes ocupacionals, i han començat a crear sinergies per continuar treballant per a la teràpia ocupacional al nostre territori com a professionals de la salut essencials en el paradigma en salut que està en plena transformació, on s’hi posa un fort èmfasi en models d’atenció centrats en la persona, amb una clara prioritat d’intervenció ocupacional en la comunitat. Aquest nou context destaca el paper clau i essencial del terapeuta ocupacional dins de l’equip de salut.