Reunió del Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya

El passat 18 de novembre, la Sra. Marta Gutiérrez, Vicedegana del COTOC, va participar a la reunió del Consell de les Professions Sanitàries. Aquesta és la segona reunió des que es va realitzar l’acte constituent el febrer de 2015.  El Consell de les Professions Sanitàries de Catalunya és una iniciativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i està format pel COTOC junt amb una trentena de consells i col·legis professionals. El seu objectiu és abordar, amb una visió integradora i des d’un punt de vista multiprofessional i interdisciplinari, els aspectes més estratègics de les professions sanitàries i les seves repercussions professionals.