Reunió del COTOC amb la Coordinadora de les Polítiques Públiques per l’Estat del Benestar, Pla de Salut i Prevenció i Atenció a la Cronicitat

Durant les darreres setmanes la Sra. Marta Gutiérrez, degana del COTOC i la Sra. Estefanía Montiel, vicedegana del COTOC, s’han reunit amb la Coordinadora de les Polítiques Públiques per a l’Estat del Benestar, i representants del Pla de Salut i del Programa de Prevenció i Atenció a la Cronicitat. Durant les reunions es va donar a conèixer el COTOC, la funció del terapeuta ocupacional i la situació actual de la professió a Catalunya, es van intercanviar opinions sobre el canvi de model en l’atenció al ciutadà, el rol del terapeuta ocupacional en aquest canvi i es va començar a concretar com pot participar el COTOC en l’elaboració i implantació del nou model.

Quedem a disposició per col·laborar en l’elaboració i execució del pla de salut. 

Un pas més en la nostra professió!!