Reunions Estatals durant el mes de febrer de 2015

El passat 7 de febrer, les Sres. Silvia Callejas i Marta Gutiérrez van participar a Madrid a diverses reunions de l’àmbit estatal.

En primer lloc es va realitzar la reunió de la Comissió de l’ALSCP (Avantprojecte de Llei de Serveis i Col·legis Professionals). Aquesta es va crear per impulsar l’equiparació amb la resta de professions sanitàries en quant a l’obligatorietat de col·legiació de la teràpia ocupacional. Arran, però, de la darrera notícia d’ajornament de l’avantprojecte sine die, durant la reunió es va decidir dissoldre la comissió fins a la seva reactivació.

A continuació es va realitzar la reunió de la comissió gestora del Consell General de Col·legis de Terapeutes Ocupacionals. En aquesta reunió es va continuar treballant en l’elaboració dels estatuts provisionals que regiran el funcionament de l’entitat un cop constituïda.

Durant el matí, la representat de la CNDEUTO va compartir amb els assistents diverses novetats que afecten la nostra disciplina.