Segona reunió de la Comissió de Codi Ètic i Deontològic del COTOC

La comissió reunida el dia 12 d’abril segueix treballant per a la creació d’un codi ètic i la posterior creació d’un codi deontològic de teràpia ocupacional d’aplicació a Catalunya.

En aquests moments la comissió està debatent sobre els aspectes que diferencien la nostra professió respecte altres pràctiques professionals. La intenció és poder definir en un primer punt del document quin és el bé intern de la professió. El debat i la lectura de diferents documents internacionals, europeus i estatals permeten que la comissió vagi creant un vocabulari comú per a poder definir, en un futur,  aquells aspectes ètics de la pràctica professional.

La comissió actualment va definint quina serà la metodologia de treball i una part dels acords consisteix en la voluntat de compartir amb els col·legiats diferents esborranys del material creat per a que hi puguin aportar el seu punt de vista professional, així com, més endavant, consultar amb professionals externs a la teràpia ocupacional experts en legislació i ètica.