Assessorament

El COTOC ofereix als col·legiats de forma gratuïta assessorament fiscal i jurídic. Tens l’opció de fer aquesta consulta telefònicament o per correu electrònic facilitant el número de col·legiat. Si un cop dut a terme l’assessorament, es decideix tirar endavant qualsevol gestió o s’ha de fer un estudi més profund del teu cas, aquest tindrà un descompte del 20%.

Assessorament Fiscal: ofereix assessorament pel que fa a les accions relacionades amb l’exercici lliure de la professió. L’orientació pot ser fiscal i comptable i correspondria a qüestions relacionades amb, per exemple, l’IVA, l’IRPF, hisenda, compliments de requisits d’autònoms, etc.

Assessorament Jurídic: ofereix assessorament pel que fa a algunes qüestions jurídiques que tinguin relació amb el fer professional ja sigui l’accés a la professió i/o les condicions legals per exercir-la, clàusules de contractes, etc.

Com i quan contactar?
Per efectuar qualsevol consulta s’ha de facilitar el número de col·legiat.
Les consultes es poden resoldre per telèfon o correu electrònic.

EL RENGLE CONSULTORS SLU 

Alex Astudillo
Departament Fiscal

Logo Easygest 2020 1

El COTOC ofereix als col·legiats de forma gratuïta assessorament laboral. Tens l’opció de fer aquesta consulta telefònicament, per correu electrònic o de manera presencial facilitant el número de col·legiat. Si un cop dut a terme l’assessorament, es decideix obrir expedient amb l’advocada laboralista, aquest tindrà un descompte del 30% sobre el preu de no col·legiat. 

Assessorament Laboral: ofereix assessorament en relació als dubtes laborals com acomiadaments, convenis, contractes, jubilacions, sancions, permisos (maternitat, etc.), carrera professional, etc.

Com i quan contactar?
Per efectuar qualsevol consulta s’ha de facilitar el número de col·legiat.
Les consultes es poden resoldre per telèfon, correu electrònic o presencialment.

EL RENGLE CONSULTORS SLU 

Josep Mirón Gomis
Departament Laboral

Logo Easygest 2020 1