COTOC FORMACIÓ NIVELL INICIAL KINAESTHETICS

COTOC FORMACIÓ NIVELL INICIAL KINAESTHETICS

Quan

20/09/2024 - 01/12/2024    
0:00

Tipus curs

COTOC FORMACIÓ
NIVELL INICIAL KINAESTHETICS

 

Formació 100% subvencionada pel programa CONFORCAT A MIDA (Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya), Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) amb Fons Next Generation. Per poder inscriure’s és requisit indispensable estar treballant o l’atur al territori català, necessitarem nómina o DARDO del SOC actualitzat del mes anterior a l’inici de la formació.  

 

RESERVEU DATA PER A LES INSCRIPCIONS QUE S’OBRIRAN 06/05/2024

 

IMPORTANT: NOMÉS ES DONA PER VÀLIDA LA INSCRIPCIÓ QUAN S’HA ENVIAT EL DOCUMENT ANNEX 1 CORRECTAMENT OMPLERT AMB TOTA LA INFORMACIÓ.

Descarregueu el programa formatiu per tenir tota la informació del curs

 

Referència del curs/núm. d’acció formativa/núm. de grup: MR23240077/04/01
PROGRAMA FORMATIU
ANNEX 1

 

GUIA INSCRIPCIONS

 

 

SEPTEMBRE 2024:
Divendres 20/09 de 15:30 a 20:30h (5h)
Dissabte 21/09 de 9:00 a 13:30 (4,5h) y de 14:30 a 18:00h (3,5h)
NOVEMBRE 2024:
Divendres 29/11 de 15:30 a 20:30h (5h)
Dissabte 30/11 de 9:00 a 13:30 (4,5h) y de 14:30 a 18:00h (3,5h)
DESEMBRE 2024:
Diumenge 01/12 de 9:00 a 13:00h (4h)
Què és Kinaesthetics?
El terme Kinaesthetics pot traduir-se per “l’art i la ciència de la percepció del moviment”.
Kinaesthetics s’ocupa els següents aspectes:
  • El desenvolupament de la percepció diferenciada i conscient del propi moviment.
  • El desenvolupament de la pròpia competència motriu, és a dir, la utilització saludable i flexible del propi moviment en l’activitat professional i en la vida privada.
  • L’anàlisi diferenciada de l’activitat humana, sota el punt de vista de Kinaesthetics, basat en l’experiència pràctica.
  • L’habilitat per a emprar el moviment propi en el contacte amb altres persones, amb la finalitat d’ajudar-los a desenvolupar la seva competència motriu i la seva eficàcia personal.
  • Kinaesthetics aborda aquests continguts de dues formes. D’una banda disposa d’instruments i mètodes que permeten entendre i analitzar l’experiència individual del moviment. D’aquesta manera afavoreix l’atenció sobre les qualitats i les diferències en els moviments que fem en les nostres activitats quotidianes. D’altra banda, Kinaesthetics permet també una aproximació cognitiva a les bases teòriques i a la recerca científica. La unió d’aquests dos aspectes és el que fa que Kinaesthetics resulti tan innovador i fascinant.
PROGRAMA FORMATIU