Grup SOM VIA 5ª edició de la Jornada SALUT MENTAL I JO: Per una estratègia global: Comunitats que cuiden