LAFACT CURS “BIOMECÀNICA I TRACTAMENT DE LA MARXA NEUROLÒGICA”