VALIDA Jornada “Accessibilitat, normativa i subvencions”