Protocol i normes generals

Les inscripcions als cursos organitzats pel COTOC es realitzen des de l’apartat de Formació Contínua de la web.

Per finalitzar el procés d’inscripció a una formació del COTOC, s’han d’haver realitzat els següents passos:

1. Preinscripció: escollir modalitat (inscripció individual o grupal (igual o superior a 2 persones). Complimentar les dades. Comprovar a la descripció de la web del curs escollit quin és el preu a pagar i calcular el total. En cas de poder-se aplicar un descompte marcar les caselles del  tipus de descompte. El descompte serà validat pel COTOC. Enviament de formulari.

Més a baix s’especifica la informació dels descomptes corresponents.

2. Fer un ingrés o transferència al núm. de compte: ES43 3140 0001 9100 1331 0800 (CAIXA GUISSONA), indicant nom i cognoms, telèfon i referència del curs.

3. Notificar el pagament mitjançant una de les dues opcions:

  • Indicar a l´entitat bancària que enviïn un correu electrònic de confirmació de pagament (no totes les entitats ho fan) a info@cotoc.cat
  • Escanejar el document i enviar-ho per correu electrònic a info@cotoc.cat

La inscripció només es formalitzarà una vegada s’hagi fet l’ingrés bancari. Una vegada feta la preinscripció (complimentar les dades i enviament de formulari), s’ha de fer la transferència bancària en un màxim de 10 dies. Si passats els 10 dies de marge per fer la inscripció, el COTOC no ha rebut la confirmació del pagament, s’anul·larà automàticament la preinscripció de la persona apuntada, sent necessari tornar a repetir el procés d’inscripció si es vol tornar a apuntar a la formació.

En el moment de fer la preinscripció, l’alumne rebrà un correu automàtic de confirmació.

Les formacions tenen un nombre de places limitades, que es cobriran per rigorós ordre d’inscripció. En cas que les places s’hagin exhaurit, la persona pot escriure un correu a formacio@cotoc.cat i comunicar que desitja posar-se en llista d’espera. Si queden places vacants, la vocalia de formació contínua es posarà en contacte amb les persones en llista d’espera per rigorós ordre d’inscripció per oferir la possibilitat de poder-se inscriure.

 A cada curs s’especifica el període d’inscripció corresponent.

El COTOC informa que els descomptes no són acumulables, la persona només pot beneficiar-se d’una modalidat de descompte, incloent els descomptes específics degudament anunciats.

  • Aquelles entitats que realitzin inscripcions per a 5 treballadors o més tindran un 10% de descompte en el preu de cada participant.
  • Si sou un grup de 5 col·legiats i us agradaria fer un mateix curs de l’oferta formativa, us podeu inscriure junts i tindreu un 10% de descompte en el preu. A la inscripció s’ha d’especificar el nom i cognoms de les cinc persones.
  • Si t’inscrius a més d’un curs entre el període de setembre a juny obtindràs un 15% de descompte en el preu del segon curs inscrit i en els següents del mateix semestre.
  • Si ets membre d’una Comissió o Grup de Treball del COTOC gaudiràs d’un 10% de descompte sobre el preu corresponent en els cursos que assisteixis.

En finalitzar les formacions, el COTOC sol·licitarà una enquesta de satisfacció als alumnes, amb la finalitat de conèixer l’opinió dels assistents a la formació i tenir la informació precisa per continuar millorant la qualitat de les ofertes formatives.

Quan es finalitzi la formació (excepte les formacions gratuïtes), s’entregarà un certificat d’assistència. Per obtenir-lo s’haurà d’assistir a un mínim del 80% de les hores de formació (excepte aquelles formacions que s’especifiqui un percentatge diferent de necessitat d’assistència). 

Si es desitja rebre la factura del curs, s’ha d’escriure un correu electrònic a  tresoreria del COTOC (tresoreria@cotoc.cat) i indicar nom , cognoms, adreça postal i NIF de la persona o entitat que vol la factura.

El COTOC es reserva el dret de poder anul·lar les formacions que ofereix quan el número de persones inscrites sigui inferior al requerit o per altres causes alienes al COTOC que impedeixin la viabilitat del curs. S’avisarà a les persones inscrites mitjançant correu electrònic o trucada telefònica i es farà el retorn de l’ ingrés bancari en un màxim de 20 dies.

Per anul·lar una inscripció s’haurà de notificar via correu electrònic a formacio@cotoc.cat indicant el nom, cognoms, número de col·legiat (si és el cas) i la referència del curs. Per tenir dret a la devolució de la quota d’inscripció s’hauran de complir els següents requisits:

  • Fer l’anul·lació abans de la data del tancament del període d’inscripció (variarà segons cada formació, entre 15 i 30 dies abans) que queda especificada en la informació de cada curs. En aquest cas, la devolució serà d’un 100%.
  • Si es fa l’anul·lació una vegada s’ha tancat el període d’inscripció, només es farà la devolució de l’import de la quota en els casos justificats per causa de força major ( amb justificant mèdic de baixa o entregant justificant mèdic per ingrés hospitalari, malaltia, o certificat de defunció d’algun familiar de primer grau). La devolució serà d’un 75%.
  • En cap altre cas es farà cap tipus de devolució.

Quan es realitzin xerrades, masterclass o jornades gratuïtes s’haurà de fer la inscripció en el mateix apartat de formació de la web.

Si la persona inscrita no pot acudir a la formació, haurà de comunicar-ho (via correu electrònic a formacio@cotoc.cat o per telèfon),  amb una antelació de 3 dies laborables abans de l’activitat formativa gratuïta. Si la persona no acudeix a la formació i no ha avisat, o bé no finalitza la formació un cop iniciada, tindrà una sanció durant un any, en la que no podrà inscriure’s en qualsevol activitat formativa gratuïta que ofereixi el COTOC.