Signatura del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Intercol·legial

El passat dimarts 28 de març va tenir lloc la signatura del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Intercol·legial, de la qual el COTOC n’és membre, en l’àmbit de l’atenció a les persones asilades i immigrants amb la finalitat de promoure la seva inclusió en els col·legis professionals.

El conveni té com a objectiu facilitar el contacte de les persones professionals asilades i immigrants residents a Barcelona amb els col·legis professionals del seu àmbit d’activitat, per tal d’establir ponts de relació que millorin la seva incorporació personal i professional a la ciutat.