Àmbits d’intervenció

On intervé la Teràpia Ocupacional?

Àrea de Salut
 • Educació sanitària (promoció, prevenció, determinant de conducta);
 • Atenció especialitzada  (unitats d’aguts, hospitalàries, de mitja estada, hospital de dia, de desintoxicació; ambulatoris, mútues d’accidents);
 • Atenció primària.
Àrea Sociosanitària
 • Centres de dia
 • Domicilis
 • Llarga estada
 • Cures pal·liatives
Àrea Social
 • Residències
 • Comunitat
 • Serveis de Rehabilitació Comunitària
 • Centres Ocupacionals
 • Centres de Rehabilitació Laboral
 • Clubs Socials
 • Centres d’Acolliment
 • Centres Penitenciaris
Àrea d’Educació
 • Centres d’educació especial
 • Centres d’integració
 • Equips d’atenció primerenca
 • Centres d’educació reglada
 • Escoles d’adults

Àrea d’Assessorament
 • Centres d’Ajudes tècniques i ortopèdies
 • Equips de prevenció de riscos
 • Comissions d’urbanisme
 • Tribunals d’incapacitat i peritatge
Àrea de Docència
 • Escoles Universitàries
 • Cursos de Formació de formadors
 • Cursos relacionats amb especialització,
 • Formació Ocupacional
Àrea de Lleure
 • Centres esportius
 • Esplais
 • Centres cívics
 • Casals

Àrea d’Investigació