Convenis Laborals

En aquest apartat pots consultar els convenis col·lectius que regulen les condicions laborals dels Terapeutes Ocupacionals a nivell autonòmic i estatal.

A Catalunya:

A nivell estatal: