Funcions de la TO

La principal funció del terapeuta ocupacional és l’assistencial, tant sigui directa com indirecta. 
Es tracta de portar a terme les intervencions pròpies de l’ocupació humana davant l’usuari. 

Assistencial

La llei d’ordenació de les professions sanitàries ha reconegut una tasca assistencial, que ja s’exercia al llarg de la història de la Teràpia Ocupacional. Es constata que les funcions: “Aplicació i realització de tècniques de caràcter ocupacional” i “Orientació i estimulació de les funcions físiques o psíquiques disminuïdes o perdudes” són atribuïbles als terapeutes ocupacionals, sense oblidar la cura i l’atenció que es realitza en la prevenció de la disfunció i en el tractament en la fase aguda d’una alteració física, psíquica, social o ocupacional. La funció assistencial es contextualitza, no només en l’àmbit sanitari, sinó també en el sociosanitari, educatiu i social.

Docència

L’experiència avala la dedicació dels terapeutes ocupacionals impartint classes a les universitats. En l’acollida i aplicació dels coneixements als alumnes en pràctiques, en la realització de formació contínua, la impartició de seminaris, o en l’escriptura d’articles, etc.

Administrativa

El terapeuta ocupacional formalitza la seva tasca professional a la història clínica, la qual serà compartida pels diferents professionales i nivells assistencials. El disseny, la programació d’activitats i el seu registre són altres tasques reconegudes i sol·licitades.

Investigació

La funció d’investigació en Teràpia Ocupacional se centra en el valor afegit de l’ocupació humana amb el fi de potenciar l’eficàcia i eficiència. El paradigma es fonamenta en l’estudi del funcionament de les persones a les seves activitats quotidianes, a l’entrenament i ús de les ajudes tècniques, en els principis filosòfics de l’ocupació i en l’adaptació de l’entorn.

Prevenció

La Teràpia Ocupacional utiliza l’activitat amb el propòsit de prevenir el deteriorament funcional de la persona. A mode il·lustratiu, el terapeuta ocupacional es dedica a mostrar la manera més adaptada a la persona gran que roman en el seu domicili per a mantenir l’acompliment de la seva vida diària. Per a això podria utilitzar tècniques de facilitació i graduació de la tasca, l’anàlisi de la seva funció, l’entrenament en ajudes tècniques o en l’adaptació de la vivenda.

Informar/educar

El terapeuta ocupacional ensenya a l’usuari i a la seva unitat de convivència les noves maneres de portar a terme les activitats amb la finalitat de que la persona aconsegueixi el màxim nivell d’autonomia i percebi una major qualitat de vida.

Assessorament

El terapeuta ocupacional assessora sobre l’ús d’adaptacions de l’entorn i ajudes tècniques. La recerca de l’equilibri en el funcionament de l’ocupació humana s’està convertint en el motor de l’assessorament en Teràpia Ocupacional.

Formació Contínua

Els terapeutes ocupacionals realitzen al llarg de la seva carrera professional una formació continuada i permanent per actualitzar regularment la seva competència i millorar la seva pràctica.