On estudiar Teràpia Ocupacional

Des de l’any 2009 la titulació de Teràpia Ocupacional ha passat a ser un Grau de 4 cursos.

A Catalunya, les universitats on s’imparteixen els estudis són:

Escola Universitària d’Infermeria i Teràpia Ocupacional 
(EUIT, antiga E.U. Creu Roja)
Centre adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar.
Universitat de Vic.

– Modalitat Presencial
– Modalitat Semipresencial 

  • C/ Sagrada Família 7, 08500 Vic
  • www.uvic.cat
  • 93 886 12 22

I a la resta de l’Estat Espanyol: