Procediment i documentació

Passos a seguir per col·legiar-se

1 Omplir el formulari de pre-inscripció online

2 Presentar la documentació sol·licitada:

  • per correu ordinari o de manera presencial (amb cita prèvia) a la seu del COTOC: C/ de Casp, 130, 08013 Barcelona, Edifici COACB, Despatx 5
  • per correu electrònic a info@cotoc.cat (excepte la còpia compulsada del títol oficial o resguard que s’haurà d’enviar per correu ordinari o presentar a la seu del COTOC)

Consulta la informació sobre el protocol i les quotes de col·legiació.

Documentació sol·licitada per col·legiar-se

  • Còpia compulsada del títol oficial o resguard (o presentar l’original presencialment, juntament amb una fotocòpia ordinària)
  • Fotocòpia del DNI
  • Autorització per a la domiciliació bancària (omplerta i signada) docdescarregar el document
  • Full d’informació i consentiment del col·legiat (omplert i signat) docdescarregar el document
  • Comprovant del pagament de la matrícula de col·legiació o reactivació (60.-€, incloent el concepte: “MATRÍCULA i NOM del nou col·legiat) al núm. de compte de CAIXA GUISSONA ES43 3140 0001 9100 1331 0800
  • Sol·licitud de quota reduïda (omplert i signat, únicament en cas de cumplir els requisits necessaris i poder-ho justificar) document de Sol·licitud quota reduïda COTOC
  • Formulari de l’assegurança de responsabilitat civil (omplert i signat) docdescarregar el formulari