Trobada entre COTOC i COPC: construint ponts per la salut mental a Catalunya

El 29 de novembre de 2023, el Col·legi de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya (COTOC) es va reunir amb el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) per compartir les nostres inquietuds actuals i futures. A més, vam expressar la nostra voluntat de teixir sinèrgies, sent aquest un punt de partida per començar a crear oportunitats de col·laboració, construir relacions interprofessionals i promoure la col·laboració multidisciplinària com a professionals de la salut.

Des del COTOC, volem expressar el nostre sincer agraïment al degà del COPC, Guillermo Mattioli, i al vicesecretari, Roger Ballescà, per la seva càlida acollida a la seva seu. Valorem i agraïm el temps dedicat, la seva atenció, escolta i la seva disposició per col·laborar i  treballar de manera conjunta en l’àmbit de la salut mental a Catalunya.

Amb aquesta trobada, desitgem construir ponts i vincles que enforteixin la col·laboració entre les nostres professions, contribuint al desenvolupament d’iniciatives conjuntes que beneficiïn la comunitat.

#Col·laboracióSalutMental #Col·legisProfessionals #Salut #ProfessionalsSanitaris #Psicòlegs #COPC #TerapeutesOcupacionals #COTOC #FemXarxaCOTOC