Vols formar part d’una Comissió o d’un Grup d’Especialització del COTOC?

pdf

Comissions Delegades de la Junta de Govern:

Les comissions delegades de la Junta de Govern, tenen com a finalitat essencial assistir a la Junta de Govern en el desenvolupament de les seves funcions, especialment pel que fa a les funcions públiques que l’ordenament jurídic atribueix als col·legis professionals, i els delegarà aquelles facultats que estimi convenients, el COTOC compta ja amb dues Comissions:

  • Comissió de Premsa
  • Comissió de Traduccions

Aquestes comissions tenen l’objectiu de col·laborar amb tasques relacionades amb la informació que el COTOC ofereix als seus col·legiats a través de la web i la Revista per tal que el col·lectiu estigui actualitzat de tot allò relacionat amb el món de la Teràpia Ocupacional. La participació es fa via on-line majoritàriament. 

Si tens interès en col·laborar amb el COTOC i participar en alguna d’aquestes comissions, posa’t en contacte amb Secretaria a través de secretaria@cotoc.cat

 

Grups d’Especialització:

Els grups d’especialització són d’adscripció voluntària i agrupen dins del COTOC els col·legiats que exerceixen o estan interessats a exercir en la mateixa especialitat de la TO i volen aprofundir en aquesta. Facilita a aquells col·legiats i col·legiades interessats que puguin reunir-se per trobar-se amb companys del mateix àmbit, compartir casos clínics, recerca d’avaluacions i investigació, posada en comú de coneixements i experiències, etc.

Si estàs interessat en un àmbit concret i vols crear un grup de treball, posa’t en contacte amb Secretaria a través de secretaria@cotoc.cat

Per a consultar el funcionament de les comissions i grups feu click aquí.pdf