S’ACCEPTA AL COTOC COM A MEMBRE DE L’OBSERVATORI DELS DRETS DE LA INFÀNCIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

El passat divendres 21 d’abril de 2017 es va sol·licitar al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies modificar el Projecte de Decret pel qual es modifica el Decret 129/2006, de 9 de maig, de l’Observatori dels Drets de la Infància. Les al·legacions es van centrar en sol·licitar la incorporació del Col·legi com a vocal membre de l’Observatori, juntament amb els altres col·legis professionals que ja en formen part. A la publicació definitiva del Decret trobem el COTOC com a membre de l’observatori. Restem pendents de ser convocats quan sigui necessari.