Resposta de l’ICASS en relació a les al·legacions presentades

El COTOC ha rebut resposta per part de l’ICASS en relació a les al·legacions presentades el passat dia 13 de Febrer del 2014.

En ella es justifiquen alguns dels temes assenyalats en el text de les al·legacions. Exposen que aquest canvi és degut a una crida feta per part dels representats del sector de la gent gran, que han demanat un canvi de rols professionals degut a que als darrers anys hi ha hagut un augment de persones amb graus de dependència II i III i la sostenibilitat del sector està greument afectada. 

També expliquen que la reducció del personal especialitzat no anirà en detriment de la qualitat del servei si el personal gerocultor està ben format i preparat. Per últim, aclareixen que els centres propis de l’ICASS es regulen per uns criteris funcionals que van ser establerts molt anteriorment a la promulgació de la Cartera de Serveis i per tant s’han mantingut vigents atès el caràcter genuïnament públic d’aquests establiments.