Document tècnic – Teràpia Ocupacional en unitat de subaguts en Salut Mental